WYKŁADOWCY

Prof. dr hab. Ewa Maria Małecka-Tendera

Lekarz pediatra, endokrynolog i diabetolog, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydz. Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która posiada certyfikat EASO jako Center for Obesity Management. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Uczestniczyła w licznych kongresach i zjazdach naukowych zagranicznych i krajowych jako zaproszony wykładowca i członek komitetów Naukowych (EASO, ESPE i ESE). Od 2005 do 2009 r była prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Od 2012 r. jest także członkiem honorowym tego Towarzystwa. Była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, obecnie sprawuje funkcję Kierownika Sekcji Pediatrycznej. Autor i współautor licznych artykułów naukowych i rozdziałów książkowych poświęconych problemom otyłości u dzieci.


Prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista Chorób Wewnętrznych i Specjalista Zdrowia Publicznego, European Fellow of the Specialist Certification of Obesity Professional Education. Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej ukończyła w 1997 roku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2003 roku, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2009, a tytuł profesora nauk medycznych w 2013 roku. Jest współautorem 130 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 5 rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery oraz recenzentem w licznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania naukowe obejmują: 1) rolę adipokin w patogenezie insulinooporności, zespołu metabolicznego i zespołu policystycznych jajników; 2) udział motoryki przewodu pokarmowego w patogenezie otyłości; 3) wpływ makroskładników pokarmowych na wydzielanie hormonów przewodu pokarmowego regulujących uczucie sytości i głodu; 4) udział czynników psychologicznych w patogenezie otyłości.


Marc P. Michalsky

Profesor Chirurgii Dziecięcej na Uniwersytecie College Ohio State. Jest Dyrektorem Chirurgicznego Centrum Zdrowej Wagi i Żywienia Szpitala i szefem pierwszego samodzielnego Oddziału Chirurgii Bariatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w szpitalu Nationwide Childrens' Hospital w Columbus w Ohio (USA). Oddział ten posada akredytację (American College of Surgeons) Amerykańskiego Związku Chirurgów Metabolicznychi Chirurgii Metabolicznej. Amerykański Program Poprawy Jakości MBSAQIP potwierdza iż dr Michalsky spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa chirurgicznego. Ponadto, dr Michalsky służy jako naukowiec kliniczny kilku programów Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) -organizator inicjatyw badawczych analizujących wyniki po chirurgicznej redukcji masy ciała w otyłej populacji młodzieży. Zespół doktora Michalsky'ego obecnie wykonuje operację laparoskopowej: rękawowej resekcji żołądka, operacji pomostowania żołądka, operację wyłączeń omijających i regulowana opaską żołądka na otyłych nastolatkach.


Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2010 roku został mianowany profesorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Był wieloletnim (od 1989 do 2008r.) pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu; początkowo jako asystent, a od 1997r. jako adiunkt. Obecnie kieruje Kliniką Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach 2010-2012 przedstawiciela Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Obecnie przewodniczy Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W marcu 2014 r. został powołany na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej.


Dr n. med. Paweł Matusik

Lekarz pediatra, endokrynolog, adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Wydz. Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 12 lat pracuje także w Poradni Metabolicznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka (certyfikowanej przy EASO jako Center for Obesity Management). Uczestnik licznych kongresów i zjazdów naukowych w kraju i za granicą. Autor i współautor licznych artykułów naukowych i rozdziałów książkowych dotyczących otyłości u dzieci i młodzieży. Obecnie w trakcie przewodu habilitacyjnego (temat: „Otyłość wieku rozwojowego – epidemiologia i optymalizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego”.)


Dr n. med. Agnieszka Zachurzokk

Dr Agnieszka Zachurzok jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 2004 uzyskała stopień doktora nauk medycznymi za prace na temat Hiperandrogenizmu jajnikowego u dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, endokrynologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Od 2003 roku pracuje w Klinice Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracuje jako lekarza na Oddziale Endokrynologii oraz w Poradni Chorób Metabolicznych, w której zajmuje się otyłością i jej powikłaniami u dzieci i młodzieży. Dr Zachurzok jest nauczycielem akademickim, wykładającym pediatrię oraz endokrynologię dziecięcą studentom polskim i obcojęzycznym. Pracuje naukowo, jej główne zainteresowania to choroby tarczycy, otyłość, zespół metaboliczny i zespół policystycznych jajników. Dr Zachurzok jest współautorem 27 artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach, a także autorem lub współautorem 7 rozdziałów w podręcznikach.


Renata B. Fabia

MD, PhD, jest Dyrektorem Oddziału Oparzeń Szpitala Dziecięcego Nationwide Childrens' Hospital w Cloumbus w Ohio (USA) i adiunktem Chirurgii Klinicznej na Uniwersytecie Ohio State College of Medicine. Jest Chirurgiem Dziecięcym ze szczególnym zainteresowaniem leczenia dot. urazów, oparzeń, dostępu do dializy a także chirurgicznego leczenia otyłości.


Dr n. hum. Agnieszka Pasztak- Opiłka

Psycholog kliniczny, specjalizuje się w diagnozie i terapii psychologicznej niemowląt, dzieci starszych i młodzieży. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, objawami somatycznymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami lękowymi. Adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka i współautorka artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz redaktor naukowy publikacji książkowej. Autorka wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Komisji Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz sekretarz Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP. Od wielu lat prowadzi własną praktykę psychologiczną oraz szkolenia psychologiczne dla różnych grup zawodowych.


Dr Bogna Gehanno-Łukomska

Lekarz, pediatra, specjalista w dziedzinie żywienia i otyłości u dzieci i młodzieży. Współautor i koordynator programu do walki z otyłościa u dzieci i młodzieży w latach 2007-2015 regionie Normandii we Francji, (z budżetem 2 000 000 euro). Wykładowca na Uniwersytecie w Rouen, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, dla pediatrow, lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów paramedycznych w dziedzinie otyłości dziecięcej. Prowadziła liczne warsztaty dla dzieci z nadwagą i ich rodzin. Autor i współautor prac naukowych dotyczacych otyłości u dzieci. Obecnie konsultant w zespole szpitalnym w Evreux i przychodni specjalistycznej w Rouen (Normandia, Francja). Członek Francuskiego Towarzystwa Pediatrycznego (SFP) i Towarzystwa do Walki z Otyłoscią u Dzieci i Młodzieży (APOP). Brała udział w licznych konferencjach, sympozjach i kongresach francuskich i miedzynarodowych poświeconych problemom otłosci wieku rozwojowego.