PROGRAM

I dzień 19.09.2016r:


8.00 – 8.30: Rejestracja uczestników
8.30 – 9.00: Otwarcie konferencji9.00 – 10.40 Sesja I - Prowadzący: Prof. Barbara Zahorska-Markiewicz

(wykład 20 minut, dyskusja 5 minut)

9.00 – 9.25 Epidemiologia otyłości wieku rozwojowego
Wykładowca - Prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

9.25 – 9.50 Etiologia otyłości dziecięcej – kiedy genetyka spotyka się ze środowiskiem
Wykładowca - Dr Paweł Matusik

9.50 – 10.15 Zaburzenia hormonalne u otyłych dzieci: przyczyna czy skutek?
Wykładowca – Prof. Ewa Małecka-Tendera

10.15 – 10.40 Powikłania metaboliczne w populacji otyłych dzieci
Wykładowca – Dr Agnieszka Zachurzok

10.40-10.55 – Przerwa10.55 – 12.10 Sesja II – Prowadzący: Prof. Ewa Małecka-Tendera

(wykład 20 minut, dyskusja 5 minut)

10.55 – 11.20 Dziecko otyłe w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
– czyli co można zrobić w 15 minut?
Wykładowca – Dr Paweł Matusik

11.20 – 11.45 Aspekty żywieniowe w terapii zachowawczej otyłości wieku dziecięcego
Wykładowca – Dr Agnieszka Zachurzok

11.45 – 12.10 Psychospołeczne wymiary otyłości u dzieci i młodzieży a możliwość skutecznej
interwencji
Wykładowca – Dr Agnieszka Pasztak-Opiłka

12.10 – 12.25 – Przerwa

12.25 – 13.45 Warsztaty: Od antropometrii do metod analizy składu ciała – jak właściwie oceniać stan odżywienia w populacji pediatrycznej? Prowadzący: Dr Paweł Matusik, Dr Agnieszka Zachurzok

13.45 – 14.30 – Przerwa na lunch14.30 – 15.30 Sesja III – Prowadzący: Dr Paweł Matusik

14.30 – 15.00 Czy terapia zachowawcza może być efektywna?
(wykład 25 min. dyskusja 5 min)

Doświadczenia polskie: Dr Paweł Matusik, Dr Agnieszka Zachurzok (Katowice)
Doświadczenia francuskie: Dr Bogna Gehanno (Rouen, Francja)

15.00 – 15.15 Endoskopowe balony bariatryczne – doświadczenia własne
(wykład 12 min. dyskusja 3 min.)

Dr hab. Marek Woynarowski, Dr Violetta Wojno, Dr Maciej Dądalski, Dr Mikołaj Teisseyre (Warszawa)

15.15-15.30 Wstępne doświadczenia w chirurgii bariatrycznej u dzieci.
(wykład 12 min. dyskusja 3 min.)

Dr Marek Stefanowicz, Dr Hor Ismail, Dr Adam Kowalski, Dr hab. Mieczysław Szalecki, Prof. Piotr Kaliciński (Warszawa)

15.30 – 15.45 – Przerwa15.45 – 17.30 Sesja IV – Prowadzący: Dr hab. Tomasz Koszutski

(wykład 25 minut, dyskusja 5 minut)

15.45 – 16.15 Chirurgia bariatryczna fanaberia czy konieczność?
Wykładowca: Prof. Mariusz Wyleżoł (Warszawa)

16.15 – 16.45 Adolescent Bariatric Surgery; Indications, Operations and Outcomes
Wykładowca: Prof. Marc Michalsky (Columbus; USA)

16.45 – 17.15 Pacjent po zabiegu bariatrycznym – co dalej?
Wykładowcy: Dr Paweł Matusik; Dr Agnieszka Zachurzok (Katowice)

17.15 – 17.30 Dyskusja

17.30 – 17.45 Podsumowanie i zakończenie obradII dzień 20.09.2016r:


Sesja chirurgiczna 9.00-14.00
W drugim dniu konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności chirurgów dziecięcych do uczestnictwa w pokazach operacji bariatrycznych u dzieci "na żywo". Tego dnia odbędą się operacje laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka u dzieci z otyłością olbrzymią, które będą transmitowane z bloku operacyjnego GCZD w Katowicach na sale wykładowe. Operacje wykonywane będą przez Profesora Chirurgii Dziecięcej, Kierownika Centrum Zdrowego Odżywiania Szpitala Dziecięcego Nationwide Children's Hospital w Columbus (Stany Zjednoczone) Marc’a Michalsky’ego. Przekaz komentowany będzie przez ekspertów chirurgii metabolicznej i bariatrycznej leczących pacjentów dorosłych.

W przerwie między zabiegami odbędą się prezentacje:
- Ryzyko finansowe pracy na kontrakcie - zabezpieczenie dochodu lekarza (Marcin Ciechacki)
- Zapobieganie i eliminacja zakażeń miejsca operowanego (Aneta Korpok)