PATRONAT HONOROWY

Marszałek
Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa


Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach
Marian Kreis
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab.
Przemysław Jałowiecki

PATRONAT MERYTORYCZNY
European Childhood Obesity Group (ECOG)
President: Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (PTBO)
Prezes: Prof. dr hab. n.med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
Przewodniczący: Dr n. med. Grzegorz Kudela


PATRONAT SPOŁECZNY
Fundacja Dr Clown
Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA
Fundacji Marwit Smak Zdrowia

Miejsce obrad

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Medyków 8, 40-959 Katowice

19-20 września 2016

Organizatorzy

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii
Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Fundacja "Dr Clown"
PATRONATY MEDIALNE