ORGANIZATORZY

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komitet Organizacyjno-Naukowy

Honorowi Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera
Dr hab. n. med. Tomasz Koszutski

Przewodniczący:
Dr n.med. Paweł Matusik

Wice-Przewodniczący:
Dr n. med. Agnieszka Zachurzok
lek. Dominika Smyczek

Członkowie:
Dr n. med. Aleksandra Antosz
Dr n. psych. Agnieszka Pasztak-Opiłka
Dr n. med. Grzegorz Kudela
Dr n. med. Dariusz Basek
lek. Agnieszka Burkacka

Miejsce obrad

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Medyków 8, 40-959 Katowice

19-20 września 2016

PATRONAT MERYTORYCZNY

European Childhood Obesity Group (ECOG)
President: Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (PTBO)
Prezes: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Oddział Śląski Polskiego
Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

Przewodniczący: Dr n. med. Grzegorz Kudela